رقابت ١١ شركت توليد كننده پد الكلی در داخل با بازار قاچاق

0

رييس اداره ملزومات دارويی و پزشكی سازمان غذا و دارو از فعاليت ١١ شركت ثبت شده توليد پد در كشور خبر داد.

وي از فعاليت ١١ شركت توليد پد الكلي خبر داد و افزود: اين شركت هاي توليد كننده به ثبت رسيده اما متاسفانه به علت وجود بازار قاچاق اين محصولات، خريداري از منابع توليد داخل كاهش يافته است.

شريفيان عنوان كرد: اما اين مصرف كننده است كه توانايي رقابت توليد داخل با واردات غيرقانوني را تعيين و شركت ها را قدرتمند مي كند چراكه اتكا به توليد داخل يكي از شعارهاي اقتصاد مقاومتي است.

رييس اداره ملزومات دارويي و پزشكي سازمان غذا و دارو افزود: شركت هاي داخلي توليد كننده پدهاي الكلي بايد با تبليغات، مراكز درماني را تشویق به ارائه برندهاي تاييد شده سازمان غذا و دارو كنند و فرهنگ خريد از كالاي داخلي را اشاعه دهند. ما نيز سعي داريم در كنگره هاي كنترل عفوني، استفاده از اين محصولات را توصيه كنيم.

شريفيان يادآور شد: افراد مي توانند با مشاهده هرگونه پدالكلي غيرقانوني ،نامه اي به دانشگاه علوم پزشكي ارسال تا بازرسان سريع تر براي جمع آوري اين محصولات اقدام كنند.

انتهاي پيام/

لینک مطلب

پاسخ دهید