روایت حجت الاسلام ماندگاری از تکلیف‌گرایی امام خمینی(ره)

0

گیگر:

قاطعیت در انجام تکلیف، احساس شکست نکردن در ادای تکلیف و مأیوس نشدن در
اجرای تکلیف، مأمور به انجام تکلیف نه نتیجه آن و تشخیص وظیفه قبل از عمل
به آن برخی از ابعاد تکلیف گرایی امام راحل هستند که حجت الاسلام ماندگاری
به تشریح و تبیین آنها می پردازد.

امام خمینی(ره) دارای اندیشه های ناب و بلندی بود که بررسی هر یک از
آنها می تواند یکی از ابعاد پیروزی انقلاب و چرایی و چیستی آن را بیش از
گذشته روشن کند.

یکی از مهمترین ابعاد پیروزی انقلاب نیز تکلیف گرایی بود، یعنی انجام
وظیفه انقلابی فارغ از اینکه نتیجه حاصل می شود یا خیر. امام راحل عقیده
داشت تکالیف الهی الطاف خداوندی هستند. ایشان می فرمود: ما تا در این حیات
دنیوی هستیم، تا در اینجا هستیم، مأموریت ها از طرف خدای تبارک و تعالی
داریم و باید قیام کنیم به این مأموریت ها، باید غفلت نکنیم از تکالیف
الهیه. تمام تکالیف الهیه، الطافی است الهی و ما خیال می کنیم تکالیفی است،
همه اش الطاف است، چه تکالیف فردی که برای هر فردی هست برای تربیت او،
برای تکمیل او، برای اینکه غیر از این راه، راه تکمیل و راه ترقی نبوده
است، درجاتی هست که بدون این راه نمی شود به آن درجات رسید.

محمدرضا رضائیان تهیه کننده و کارگردان برنامه «عصر خمینی» است که سه
شنبه ۲۴ فروردین ساعت ۹ صبح و تکرار آن ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه افق پخش می شود.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید