رودررو شــــدن هیجان انگیز با کوسه ها در آفریقا

0

گیگر:

تجربه غواصی و رودروشدن با کوسه ها خاص و هیجان انگیز است و البته شجاعت هم می خواهد.

در آبهای “گانسبای”-آفریقای جنوبی- که محل زندگی کوسه های بزرگ سفید است
امکان غواصی با قفس و چشم در چشم شدن با کوسه ها فراهم شده است.

کشتی ها هربار تا 30 مسافر که هرکدام 92
پوند پرداخت کرده اند را جابه جا می کند تا به نوبت سوار قفس ها شده و مدت
بیست دقیقه طول می کشد تا به محدوده کوسه هایی که با روغن ماهی تحریک شده
اند ،برسند.

رودررو شــــدن با کوسه ها در آفریقا
رودررو شــــدن با کوسه ها در آفریقا
رودررو شــــدن با کوسه ها در آفریقا
رودررو شــــدن با کوسه ها در آفریقا
رودررو شــــدن با کوسه ها در آفریقا
رودررو شــــدن با کوسه ها در آفریقا
رودررو شــــدن با کوسه ها در آفریقا
رودررو شــــدن با کوسه ها در آفریقا

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید