روستای زیبا و متفاوتی که روی دریاچه است!

0

گیگر:

“بوکود” روستایی کوچک است که در 80 کیلومتری بوداپست و در منطقه “کوماروم-ایسترگوم” –مجارستان- قرار دارد.

به گزارش بولتن نیوز، این روستا در حقیقت دریاچه ای زیباست که خانه ها روی آن ساخته و با پلهای چوبی به هم متصل شده اند.

به دلیل وجود نیروگاه برق در این ناحیه،دریاچه هیچگاه یخ نمی زند.

دریاچه به دلیل وجود گونه های مختلف ماهی
منطقه ای دلخواه برای ماهیگیری است و آبهای شفاف منطقه باعث شده اند که
تصویری زیبا مانند یک روستای شناور را بوجود بیاورند.

بوکود مجارستان
بوکود مجارستان
بوکود مجارستان
بوکود مجارستان
بوکود مجارستان
بوکود مجارستان
بوکود مجارستان
بوکود مجارستان

منبع: توریسم آنلاین

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید