روستای سیاه کمر

0

گیگر:

Untitled-1

روستای سیاه کمر روستایی در حاشیه شهر کرمانشاه در بخش بالادربند که به گفته بزرگان روستا در زمان حمله روسیه به ایران هم وجود داشته ونیروهای روسیه نیز در این روستا دیده شده اند ومیشود گفت قدمتی بالای ۲۵۰

روستای سیاه کمر

نوشته روستای سیاه کمر اولین بار در های برگ | مجله اینترنتی برتر پدیدار شد.

لینک مطلب

پاسخ دهید