روسیه خواستار هدف قرار دادن اجرام نزدیک به کره زمین با موشکهای بالستیک قاره‌پیما ست

0

گیگر :

این خبر را Sabit Saitgarayev، محقق برجسته دایره طراحی موشک ماکیف Makeyev، بیان کرد. این موشکها میتوانند شهابسنگهایی به قطر ۲۰ تا ۵۰ متر را هدف قرار دهند. شهابسنگ تکهای باقیمانده است که منشأ آن میتواند از یک شهاب آسمانی در حال گردش به دور خورشید باشد که در فضا سفر کرده و به سطح کره زمین رسیده است.
این دانشمندان در سدد آزمایش موشک خود بر روی شهابسنگ ۹۹۹۴۲ آپوفیس هستند که Saitgarayev بر این اعتقاد است که ممکن است به طرز خطرناکی از نزدیک کره زمین در سال ۲۰۳۶ عبورکند. یک اجماع عمومی بر روی این عبور نزدیک وجود دارد. اما ناسا بطور قطع امکان برخورد را رد کرده است.

این دانشمند برجسته منطق پشت این کار را توضیح میدهد. Saitgarayev بیان میکند “بیشتر موشکها با سوخت در حال جوش کار میکنند سوخت گیری آنها ده روز قبل از پرتاب آغاز میشود، در نتیجه برای نابود کردن شهابسنگهایی شبیه به قطر شهابسنگ چلیابینسک Chelyabinsk، که چندین ساعت قبل از بیش از حد نزدیک شدن به کره زمین شناسایی میشوند، کارایی ندارند. به همین خاطر میتوان از موشکهای بالستیک قارهپیما استفاده کرد، که در نتیجه نیاز به بروز رسانی دارند”.

Saitgarayev
بیان میکند که اصلاح سوخت جامد موشکهایی بالستیک قارهپیما میلیونها دلار و اجازه های لازم از مسئولین را احتیاج دارد. در هر صورت، اینها ابزار جنگ میباشند. واضح نیست که آیا این پروژه به نتیجه برسد یا نه، ولی کار پیشاپیش آغاز شده است.

دایره طراحی موشک ماکیف در ۱۶ دسامبر ۱۹۴۷ (۲۴ آذر ۱۳۲۶) تاسیس شد. این کمپانی در تولید موشکهای دوربرد طراحی شده توسط OKB-1 (دایره طراحیهای آزمایشی) تخصص دارد که توسط پیشگام طراحی در موشک Sergei Korolov رهبری میشد. تحت هدایت Korolov روسها اولین ماهواره مصنوعی زمین، اسپوتنیک ۱ را در سال ۱۹۵۷، پرتاب کردند و همچنین اولین انسان را در سال ۱۹۶۱ وارد فضا کردند. در اواسط ۱۹۵۰ Maketev OKB تولید موشکهایی بالستیک از طریق زیردریایی را آغاز کرد. امروزه موشکهای آن برای فرستادن ماهوارههای روسی به فضا استفاده میشود.

cover

پاسخ دهید