روغن موتور – فروش روغن بهران و نفت پارس و ایرانول

0

روغن موتور – فروش روغن بهران و نفت پارس و ایرانول

خرید روغن صنعتی،فروش روغن صنعتی،خرید روغن موتور،فروش روغن موتور،خرید روغن بهران،فروش روغن بهران،قیمت روغن موتور،خرید روغن،ایرانول،نفت پارس،موبیل،توتال،کاسترول

در پالایشگاه های تولیدکننده روغن موتور، برش روغنی بعنوان ماده اولیه واحد روغن سازی به واحد استخراج با فورفورال فرستاده می‌شود که در آنجا مواد آروماتیک و نیز موادی که حاوی ترکیبات حلقوی غیر اشباع (بنزینی) است، از آن زدوده می‌شود. رفینت حاصل که حاوی روغن می‌باشد، روغن موتور به واحد موم گیری با تولوئن و متیل اتیل کتون فرستاده می‌شود تا انواع پارافین و واکس (موم) آن جداسازی گردد. بازرگانی حدادی روغن موم گیری شده به واحد تصفیه نهایی توسط هیدروژن ارسال می‌گردد تا روغن پایه نهایی حاصل شود.

ایرانول ۱۵W40 17000

ایرانول ۱۵W40 9000

ایرانول ۲۰W50 17000

ایرانول ۲۰W50 4000

بالابودن شاخص گرانروی یک مزیت برای روغن به حساب میآید زیرا هرچه شاخص  گرانروی یک روغن بالاتر باشد تغییرات ویسکوزیته آن نسبت به دما کمتر خواهد بود. برای این منظور از مواد بهبود دهنده شاخص گرانروی یا Viscosity index improve که به طور خلاصه به صورت VIIبیان میشود استفاده می گردد.

پاسخ دهید