رونمایی از سامانه صدور الكترونيكی پروانه موسسات پزشكي

0

مدير كل نظارت بر اعتباربخشی معاونت درمان از سامانه صدور الكترونيكی پروانه موسسات پزشكی رونمايی كرد.

ميردهقان گفت: در بحث پروانه های پزشكی از عدم دسترسی برابر مردم به خدمات پروانه اي و مراجعات مكرر براي فرآيند پيچيده صدور پروانه رنج مي برديم و سليقه هاي مختلفي كه براي صدور پروانه در كشور وجود داشت موجب بروز اشكالات حقوقی می شد.

وي ادامه داد: نظارت بر روند صدور پروانه پرشكی كم بود كه بر همين اساس از مردادماه سال ٩٤ سامانه صدور الكترونيكي شكل گرفت و در 10 دانشگاه علوم پرشكی به صورت پايلوت به اجرا درآمد.

ميردهقان بيان كرد: روشی كه به طور آزمايشی در شيراز در حال اجرا بود تایید و به عنوان مدل كشوری شناخته شد. تمام فرآيندهای لازم برای صدور پروانه در اين سامانه به صورت آنلاين انجام می شود.

وي يادآور شد: به مدت پنج ماه در 10 دانشگاه فرآيندها در كارگاه هاي متعدد انجام و افراد آموزش ديدند. همچنين از ٣٧ دانشگاه كشور نظرسنجي های لازم صورت گرفت كه خوشبختانه نتيجه مطلوب بوده است.

انتهاي پيام/

لینک مطلب

پاسخ دهید