رکن آبادی، جعبه سیاه فاجعه منا

0

گیگر :

میزان دخالت ، تاریخ مرگ ، علت مرگ و سوالاتی که با زاویه دید بررسی پدیده فقدان یکباره رکن آبادی معنا می یابند ، اگر به جواب برسند ، سوال بزرگتر و عمومی تر که میزان سهو و عمد سعودی ها در مورد مرگ افراد شاخص به وسیله اتفاق منا ، شاید از همین رهگذار جواب بگیرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رکن آبادی، جعبه سیاه فاجعه منا
پیکر سفیر سابق ایران در لبنان ، دکتر رکن آبادی در راه بازگشت است. اینکه چند ماه پس از فاجعه منا ، انتظار به پایان می رسد و پس از تحمل انتظارها و بی خبری ها و تالم خانواده و هر ایران دوست دیگری که عاطفه اش به بازگشت این پیکر پاک برانگیخته می شود ، یک مساله است.

به گزارش «انتخاب»، مساله دیگر ، این است که بررسی دقیق پیکر سفیر سابق ایران در لبنان ، بعضی تئوری ها در باره فاجعه منا را دچار قوت و ضعف  خواهد کرد. قاعدتا دفن سریع  این پیکر و مقاومت و دفع الوقت سعودی ها برای انتقال  دکتر رکن آبادی امری سهوی نیست.

اما میزان دخالت ، تاریخ مرگ ، علت مرگ  و سوالاتی که با زاویه دید بررسی  پدیده فقدان یکباره رکن آبادی معنا می یابند ، اگر به جواب برسند ، سوال بزرگتر و عمومی تر که میزان سهو و عمد  سعودی ها در مورد مرگ افراد شاخص به وسیله اتفاق منا ، شاید از همین رهگذار جواب بگیرد.

اگر چند سال پس از مرگ عرفات ، جواب سوالات در مورد دخالت در مرگ او توسط اسراییل یا دشمان دیگرش ، قابل پاسخ دادن است ، در مورد رکن آبادی نیز به نحو سهل تری این راه بازست و لذا توصیه می شود که تشییع پیکر او قبل از انجام این بررسی ها انجام نپذیرد.

شاید مسیر بازگشت پیکر این دیپلمات سرشناس و احتمال واسطه شدن عمان برای انتقال پیکر دکتر رکن آبادی ،  نیز به نوعی نشانه آن باشد که همه مراحل  پرونده  رکن آبادی تز مفقود شدن در منا  تا بازگشتش ، دیپلماتیک و راز آلود است و به نوعی پیدا شدن این پیکر شریف ، پیدا شدن جعبه سیاه فاجعه منا هم باشد.

*علی صارمیان

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید