زانوی طارمی آسیب دید/ احتمال از دست دادن دربی

0

گیگر :

بازهم از این حربه تکراری و نخ نما شده خواستند استفاده کنند.
هراز چندی یکی از این دو تیم از این به اصطلاح تاکتیک استفاده میکنه، اما دیگه این حنا رنگی نداره.منبع

پاسخ دهید