زبان «بچرخ تا بچرخیم» صریح است/ برای تخریب به اثر برچسب می‌زنند

0

گیگر:

وی ادامه داد: البته مطلب یک روزنامه اشتباه‌های زیادی در توصیف و تبیین
انیمیشن و سازمان رسانه ای اوج داشت اما با اینکه در جهت تخریب این اثر
گام برداشتند و می خواستند آن را به یک جریان خاص نسبت دهند اما درنهایت
باعث شدند که انیمیشن ما بارها دیده شود.

این یک نگاه تخریبی است که انیمیشن را به یک دوره از ریاست جمهوری نسبت دهیم

تهیه کننده انیمیشن «بچرخ تا بچرخیم» درباره اینکه این انیمیشن جهت گیری
خاصی نسبت به یک جریان دارد یا خیر؟ عنوان کرد: همانطور که گفتم این یک
نگاه تخریبی است که انیمیشن را به یک دوره از ریاست جمهوری نسبت دهیم بلکه
این کار از منافع ملی حرف می زند. 

وی در واکنش به اینکه ممکن است این اثر در تقابل با برجام به نظر برسد،
تصریح کرد: انیمیشن «بچرخ تا بچرخیم» به شیوه ساده به ماجرای چند دهه اخیر
درباره انرژی صلح آمیز هسته ای می پردازد. با این حال وقتی ما به صورت شفاف
مواضع و سخنی را که بعضی از دوستان مطرح می کنند، نمایش می دهیم آنها
ناراحت می شوند. برداشت خود ما این است که همه کسانی که خدمت می کنند دلسوز
هستند و تنها روش ها فرق می کند.

«بچرخ تا بچرخیم» یک انیمیشن چند لایه است

همدانی درباره پخش اخیر این انیمیشن از شبکه کودک با توجه به مضمون آن
که بحث‌ها و انتقادها را به دنبال داشت، بیان کرد: «بچرخ تا بچرخیم» یک
انیمیشن چند لایه است و بزرگسال هم می تواند از آن استفاده کند اما از طرفی
توضیحی ساده هم برای کودکان است تا بتوانند افق دیدی نسبت به ماجراهایی که
می شنوند داشته باشند. ممکن است یک کودک هنوز درکی از انرژی هسته ای
نداشته باشد و به همین دلیل ما هم این مساله را در قالب خودکفایی و مسایلی
از این دست بیان کردیم.

این تهیه کننده درباره اینکه چرا به صورت اشاره های غیرمستقیم‌تر
نخواسته اند موضوعات را بیان کنند، توضیح داد: رسانه بسته ای از پیام های
مختلف است. پیام در بعضی از الگوهای رسانه ای در لایه های زیرین و در بعضی
دیگر در لایه های رویین قرار می گیرد. گاهی الگوهای تندتر و صریح تر در
همین رسانه ملی پخش شده است اما شاید هیچ کدام از آنها به این شدت در متن
اخبار قرار نگرفته اند و حساسیت کسی هم برانگیخته نشده است. با این حال با
این انیمیشن این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم این نوع ساختار اشتباه نیست
چراکه این مرسوم است که از یک چاشنی در یک بسته هنری استفاده شود تا بتواند
تاثیرگذار باشد.

جنجالی حرف زدن از تکنیک های جذب مخاطب است

وی ادامه داد: این انیمیشن اولین بار که پخش شد شاید حدود ۸۰ هزار نفر
با توجه به پخش در شبکه کودک مخاطب داشت اما به دلیل همین قالب و تاثیری که
داشت بعد از آن بالغ بر ۲ میلیون بازدید داشت. با این حال فکر نمی کنم کسی
خودکفایی را قبول نداشته باشد که در این صورت هدف ما لزوما اقناع نیست.

همدانی با اشاره به اینکه مخاطب به دنبال حاشیه و جنجال است، یادآور شد:
خود این مساله که شما جنجالی حرف بزنید از تکنیک های جذب مخاطب است.
انیمیشن «بچرخ تا بچرخیم» هم آمده است تا حرف خود را واضح و شفاف بیان کند و
مثل داستان «لباس پادشاه» است که یک کودک با صراحت از بدون لباس بودن
پادشاه سخن می گوید. فکر می کنم وقتی سخنی گفته می شود که به مذاق عده‌ای
خوش نمی آید آنها سعی می کنند با برچسب زدن آن را تخریب و یا به یک جریان
خاص منتسب کنند.

این انیماتور در پایان خبر داد:‌ ادامه ساخت این انیمیشن بستگی به محمد
سرشار نویسنده و از سوی دیگر سرمایه گذار دارد که ضرورت آن را احساس کنند.

داستان انیمیشن بدین قرار است: «دایی محمد»، «عمو محمود» و «عمو حسن»
به‌ترتیب درباره اتفاقاتی که داخل خانه «آقاجون» می‌افتد با «آقای سام»
روبه‌رو می‌شوند. ماجرا از این قرار است که نوه‌های آقاجون با دیدن اسباب
بازی جدید پسر آقای سام که یک فرفره رنگی بود تصمیم می‌گیرند تا شبیه آن را
بسازند. پس از آن متوقف نمی‌شوند و اسباب بازی جدید دیگری می‌سازند. آنها
در آخر با لبخندهای آقاجون سراغ ساخت «چرخ چاه» می‌روند، چیزی که ناتوانی
در ساخت آن باعث شده بود همه در دِه وابسته آقای سام باشند.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید