زنی که بدست مامور دولت در خیابان زنده به گور شد (عکس )

0

گیگر :

جزئیات زنده به گور کردن زنی در یکی از خیابان های شهر چین

 

همبستگی اهالی یک منطقه در برابر عملیات شهرداری باعث خشم پیمانکار شهرداری و خالی کردن بار خاک کامیون بر سر یک زن شد . به گزارش ایران ناز در یک روستای چینی ، اهالی روستا با مأموران دولتی درگیر شدند ، اقدامی که نزدیک بود به بهای زنده به گور شدن یک زن تمام شود.

 

زنی که بدست مامور دولت در خیابان زنده به گور شد (عکس )

بنا بر اظهارات شاهدین این اتفاق هولناک ، هنگام اجرای عملیات زیرسازی برای یک خیابان در این روستا، شماری از ساکنان تلاش کردند از این کار جلوگیری کنند، اما پیمانکار با خالی کردن یک کامیون پر از خاک بر روی یک زن، برای دقایقی او را زنده به گور کرد.بستگان این زن به سرعت خاک ها را از روی او کنار زدند و زن را که به شدت آسیب دیده بود به بیمارستان منتقل کردند.

 

زنی که بدست مامور دولت در خیابان زنده به گور شد (عکس )

 

منبع :

پاسخ دهید