ساختار ایمنی جدید فورد اسکیپ ۲۰۱۷!

0

هنگامی که خودرو فورد اسکیپ ۲۰۱۷ توسط موسسه بیمه ایمنی بزرگراه (IIHS) تحت آزمایش اورلپ یا همپوشانی کوچک بود، ساختار آن آنطور که باید جوابگو نبوده و در نتیجه امتیاز “ضعیف” گرفت.

Ford Escape1

دلیل این امتیاز نفوذ ستون لولای درب به فضای راننده به اندازه ۱۰ اینچ (۲۵/۴) سانتی‎متر، برخورد نامطلوب سر سرنشین با کیسه هوا قبل از حرکت به سمت چپ و حرکت ستون فرمان به سمت مخالف بود. بنا به معیارهای موسسه این موارد سبب آسیب دیدن ران چپ راننده و احتمالا پایین پای وی می‎شد.

پس از این آزمایش، کمپانی فورد تصمیم به بهبود مدل اسکیپ برای سال ۲۰۱۷ گرفته و تغییراتی را در ساختار آن ایجاد کرد که عبارتند از: افزایش استحکام ستون لولای درب و اصلاح ساختار جلوی بدنه. بدین‎ترتیب، کمپانی فورد قصد تغییر امتیاز ایمنی خود در موسسه بیمه ایمنی بزرگراه از ضعیف به “قابل‎قبول” را داشت.

Ford Escape2

در اصلاحات صورت گرفته، میزان نفوذ ستون لولای درب این خودرو به ۵ اینچ (۱۲/۷) سانتی‎متر رسید، برخورد سر راننده به کیسه هوا حتی درصورت حرکت آن به سمت کمربند ایمنی اصلاح شد و لایه کناری کیسه هوا نیز با خطر کمتری از سر حفاظت می‎کرد.

درحالیکه امتیاز آزمایش اورلپ جلوی بدنه فورد اسکیپ به میزان قابل‎قبول رسید، مجموع امتیازات این خودرو در سایر آزمایشات تصادف “خوب” بود. این آزمایشات عبارتند از: استحکام جلو و کناره بدنه، سقف خودرو و محل قرارگیری سر و صندلی‎ها. سیستم اختیاری پیشگیری از تصادف نیز امتیاز “ابتدایی” را کسب کرد، درحالیکه چراغ‎های جلو امتیاز “قابل‎قبول” را دریافت کردند.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید