سخنرانی رییس جمهور رمز عملیات “كنسرت بازی” در سراسر كشور است

0

ظاهرا سخنرانی رییس جمهور در هفته گذشته رمز عملیات “كنسرت بازی” در سراسر كشور بوده است.
برای خواباندن قیام فیش های نجومی و یحتمل پیشگیری از آبروریزی های بیشتر كه خود از آن مطلعند تصمیم گرفته شده خلایق تا جایی كه امكان دارد مشغول این داستان شوند.

خط و نشان كشیدن های امروز وزیر ارشاد نشان می دهد فرمان از بالا رسیده كه “شلوغش كنید”.

اینكه عاقبت داستان چه خواهد شد جای نگرانی ندارد اما به برادران مومن و انقلابی در سراسر كشور عرض می كنم وارد این “دام” نشوند. وقتی به جزئیات یك سناریو واقفیم، بازی كردن نقش سیاهی لشكر در آن، هیچ اجر و افتخاری ندارد بویژه كه باخبر باشیم برای كشاندن پای انقلابیون به این بازی تدارك ها كرده اند.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید