سرافراز به ظریف واکنش نشان داد: کجای کار ما منفی است؟

0

طنز و کاریکاتور > طنز – یکی از معضلات ما ساپورت است/ کجا دیدی که با شلوار، منفی است؟/ دل ما پَر زند از بهر” سیمرغ”/ خدا را شکر با “اسکار” منفی است…

 

واکنش سرافراز به سخنان ظریف که گفته بود: صدا و سیما دنبال اخبار منفی است!

شنیدم گفته ای اخبار منفی است!
در این سیما اساساَ بار، منفی است
تو از منفی و از مثبت چه دانی؟
چه میگویی که ما را، کار منفی است؟!

بگو آیا که در این چند مدت
نگاه ما به آن “دلدار” منفی است؟
ویا در حین بحث پیش بینی
نظرها راجع به رگبار منفی است؟

جهت گیری به سمت گل بدک نیست
ولی گه گاه سوی خار، منفی است
یکی از معضلات ما ساپورت است
کجا دیدی که با شلوار، منفی است؟

همیشه بین ما با ریش خوب اشت
کمی با ریش آن “ستار” منفی است
دهل ساز قشنگ و خوش صدایی است
ولیکن طبع ما با تار، منفی است

دل ما پَر زند از بهر” سیمرغ”
خدا را شکر با “اسکار” منفی است
“جدایی” را چه کس تایید کرده؟
اصولاَ اینچنین افکار، منفی است

چنانچه سهم ما در بحث برجام
شده محدود، پس رفتار منفی است!
اگر دیگی برای ما نجوشد
بدان اینبار چون هر بار، منفی است

ریاضیات کار اصلی ماست
از این رو غالباَ آمار منفی است
به دید ما تورم رو به رشد است
هماره وضع این بازار، منفی است

وزیری که دهد با اجنبی دست
به سر تا پای او آوارِ منفی است
خلاصه اینکه کار ما درست است
اگر گویی که سیصد بار، منفی است ..!

مجید مرسلی

6060

 لینک مطلب

پاسخ دهید