سرانه ورزشی دانشگاه ها از شکل مبهم بودجه ای خارج شد

0

معاون امور دانشجويان داخل سازمان دانشجويي كشور یکی از اقدامات مهم را ساماندهی و خارج شدن سرانه ورزشی دانشگاه ها از شکل مبهم بودجه ای دانست.

دكتر رياضي معاون امور دانشجویان داخل سازمان دانشجویی کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی  اظهار داشت: توسعه كمي آموزش عالي و افزايش تعداد دانشجويان مسئولان را به اين نتيجه رسانده كه بدون مشاركت در سطوح مختلف انجام وظايف غيرممكن است.از این رو با تلاش اداره كل امورفرهنگي و پيگيري سازمان امور دانشجويان در حد توان موفق شديم تا بخشي از پروژه‌هاي تربيت بدني را با تخصيص اعتبارت ،بهره برداري و زيرساخت ها را فراهم كنيم.

وي در خصوص سرانه ورزشي دانشگاه‌ها تصريح كرد: با جلساتي كه شكل گرفت سرانه وزشي را از شكل مبهم بودجه اي خارج و آن را سروسامان داديم كه اين يك اقدام مهم بود. همچنين پيگيري كرديم تا بودجه هاي ورزشي در دانشگاه‌ها  به تربيت بدني‌ها در دانشگاه‌ها اختصاص داده شود.

ریاضی خواستار توجه بيش از پيش و اهميت دادن به ورزش به عنوان يك امر مهم در زندگي با توجه به سبك جديد زندگي شد و بيان کرد: پيگيري روش هاي علمي از پايش سلامت هاي عمومي دانشجويان را مدنظر است و داشتن ارزيابي از وضعيت عمومي سلامت دانشجويان و اقدامات موثر در بهبود وضعيت دانشجويان از مواردي است كه با جديت دنبال مي شود.

وی در پایان با بيان اينكه ورزش به عنوان يك فعاليت روزمره نقش اساسي در زندگي دارد و اين امر در بين دانشجويان بايد تقويت شود، گفت: در سبك زندگي هاي جديد ورزش آن گونه كه بايد پيش بيني نشده است و ما درصدد هستيم كه اين اقدام در زندگي مردم به عنوان يك سبك گنجانده شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید