سربازی که نامش بر روی 317 خیابان دنیا قرار گرفته!

0

[ad_1]

اقدام تامل برانگیز یک سرباز آلمانی موجب شد تا 317 خیابان از سراسر دنیا به نام او نامگذاری شود.

عکس زیر یک سرباز آلمانی را نشان می دهد که برای کودک جا مانده از خانواده اش سیم خاردار دیوار برلین را کنار زد. این سرباز به دلیل خیانت به کشور اعدام شد.

متن زیر نوشته ای در دفتر یادداشت این سرباز است:

«گاهی انسان بودن گناه بزرگیست. اکنون که می دانم بخاطر کمک کردن به کودکی بیگناه که بازیچه جنگ و خشونت شده است فردا قبل از طلوع آفتاب مرا بدستان خداوند می سپارند. می دانم که انسانیت هرگز نمی میرد ولی بدانید که گاهی انسانیت گناه بزرگیست.»

گفتنی است؛ مجسمه این سرباز بزرگ در 70 کشور ساخته شد و 317 خیابان در دنیا به نام این انسان بزرگ نامگذاری شد و آن کودک هم بنیانگذار یکی از بزرگترین بنیادهای خیریه در کشور آلمان شد.

سرباز آلمانی که 317 خیابان در جهان با اسمش ثبت شده است

Laghari

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید