سردرگمی عامل سوم براي پرداخت مطالبات بيمه اي/عامل تامين منابع بيمه ای درگير چالش است

0

ریيس دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفت: حضور بانک به عنوان حدواسط مراكز درماني و صندوق هاي بيمه در كشور جايگاه خود را پيدا نكرده است.

شادنوش ریيس علوم پزشكي سمنان در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ با اشاره به توافقي كه بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه برقرار شد، گفت: بر اساس اين توافق، يك بانك به عنوان عامل سوم براي تامين منابع بيمه اي وارد عمل مي شود. اين اقدام در كشورهاي توسعه يافته رايج است و اگر طبق قانون عمل شود، نتيجه مي دهد.

وي درخصوص وضعيت حضور اين عامل در كشور ما گفت: با وجود اينكه از مهرماه سال ٩٤ عاملي حدواسط بيمه تامين اجتماعي و مراكز درماني قرار گرفت اما هنوز اين فرهنگ در كشورما جايگاه خود را پيدا نكرده است و بيش از شش ماه مطالباتمان از بيمه تامين اجتماعي پرداخت نشده است.

شادنوش ادامه داد: بيمه سلامت ايرانيان نيز از خردادماه سال ٩٤ پرداختي نداشته و اميدواريم عامل سوم وارد عمل شود.

ریيس دانشگاه علوم پزشكي سمنان عنوان كرد: در اوايل اجراي اين طرح، تا 2 ماه اقدامات به خوبي انجام شد اما پس از آن، پرداختي ها با تاخير صورت گرفت و حضور عامل سوم با چالش روبه رو شد.

تصريح كرد: طبق قانون، بانك ها موظف به پرداخت ٦٠ درصد مبالغ پس از گذشت ١٥ روز از ارسال اسناد هستند. بعد از دوماه بررسي، ٤٠ درصد مابقي پرداخت مي شوند. اگر اين روند طبق قانون پيش رود، مشكلي ايجاد نمي شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید