سلفی عاشقانه ترسناک!

0


عکس سلفی‌ای که در نگاه اول یک عکس معمولی است باعث ترس بسیاری از کاربران فضای مجازی شد .

بازتاب تصویر زن و شوهر در شیشه پشت سرشان باعث این ترس شده بود . به نظر می رسد یک دستکاری ناشیانه در این عکس باعث این همه ترس شده است.

عکس سلفی
1538488_593


لاغری و کاهش وزنمنبع

پاسخ دهید