سلفی گرفتن سپیده خداوردی و دوستان

0

به نقل از گیگر:

 به گزارش سینماخبر،سپیده خداوردی با انتشار عکس زیر نوشت:

آخه چرا عکس یهوی از ما می گیرین آقای علیرضا سلطانی عزیز ؟

سلفی گرفتن سپیده خداوردی و دوستان

صفحه اجتماعی سپیده خداوردی

 

 


پاسخ دهید