سوره حشر و توصیه هایی در باب آن

0

گیگر :

این سوره كه بیشتر ناظر به داستان مبارزه مسلمانان با جمعى از یهود به نام” یهود بنى نضیر” است و سرانجام منتهى به بیرون راندن همه آنها از مدینه و پاكسازى این سرزمین مقدس شد، از سوره هاى مهم و بیدارگر و تكان دهنده قرآن مجید است، و تناسب بسیار نزدیكى با آخرین آیات سوره قبل دارد كه وعده پیروزى در آن به” حزب اللَّه” داده شده است، و در حقیقت این یك نمونه روشن آن پیروزى است.

 

سوره حشر

 

سوره حشر پنجاه و نهمین سوره قرآن جمع آوری شده مرسوم بعد از سوره مجادله و قبل از ممتحنه در جزء بیست و هشتم قرار دارد.از نظر ترتیب نزول، یکصد و یکمین سوره قرآن با ۲۴ آیه که به اتفاق تمام مورخین و مفسرین در مدینه نازل شده و پانزدهمین سوره ای است که در مدینه نازل گردیده است.

 

سوره حشر و توصیه هایی در باب آن

 

محتواى سوره حشر را مى توان در شش بخش خلاصه كرد:

 

در “بخش اول” كه تنها یك آیه است و مقدمه اى براى مباحث مختلف این سوره محسوب مى شود سخن از تسبیح و تنزیه عمومى موجودات در برابر خداوند عظیم و حكیم است.در” بخش دوم” كه از آیه 2 تا آیه 10 (مجموعا 9 آیه) است ماجراى درگیرى مسلمان را با یهود پیمان شكن مدینه بازگو مى كند.

 

در” بخش سوم” كه از آیه 11 تا 17 را تشكیل مى دهد داستان منافقان مدینه آمده است كه با یهود در این برنامه همكارى نزدیك داشتند.” بخش چهارم” كه چند آیه بیشتر نیست مشتمل بر یك سلسله اندرزها و نصایح كلى نسبت به عموم مسلمانان است

 

و در حقیقت به منزله نتیجه گیرى از ماجراهاى فوق مى باشد.” بخش پنجم” كه فقط یك آیه است (آیه 21) توصیف بلیغى است از قرآن مجید و بیان تأثیر آن در پاكسازى روح و جان.و بالآخره در بخش ششم كه آخرین بخش این سوره است و از آیه 22 شروع و به 24 ختم مى شود

 

سوره حشر و توصیه هایی در باب آن

 

قسمت مهمى از اوصاف جمال و جلال خدا و اسماء حسناى او را بر مى شمرد كه به انسان در طریق معرفة اللَّه كمك شایان مى كند. (آیة الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ، ص ۴۷۹)ضمنا نام این سوره از آیه دوم آن گرفته شده كه سخن از” حشر” یعنى اجتماع یهود براى كوچ كردن از مدینه، و یا حشر مسلمین براى بیرون راندن آنها به میان آمده است،

 

و از اینجا روشن مى شود كه این حشر ارتباطى با حشر در قیامت ندارد. بعضى نام این سوره را سوره” بنى نضیر” گفته اند، چرا كه قسمت عمده آیاتش پیرامون آنها است.و بالاخره این سوره نیز یكى از سوره هاى مسبحات است، كه با تسبیح خداوند شروع شده، و اتفاقا پایان آن نیز با تسبیح الهى است.

 

فضیلت سوره حشر:

 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) می خوانیم: «مَن قَرَءَ الرَّحمنَ وَ الحَشَر اِذا اَمسی و کُلَ الله تَعالی بِدارِهِ مَلِکاً شاهِراً سَیفَهٌ حَتی یُصبِحَ» هر کس سوره حشر و الرحمن را هنگام غروب قرائت کند،خداوند فرشته ای را با شمشیر برهنه

 

مأمور حفاظت خانه او می کند.در حدیثی دیگر آمده است: « مَن صَلّی اَربَع رکعات یُقرئ فی کُلِ رَکعَتَ الحَمدَ وَ الحَشَر وَ یَتَوَجَهُ الی اَی حاجَه شاءَ ها و طَلَبها قَضاها اللهُ تَعالی، ما لَم تَکُن مَعصیهً» (در مسیر رستگاری، پژوهشکده امام صادق، ص ۲۳)

منبع :

پاسخ دهید