سونی و بازنشستگی یک فناوری قدیمی!

0

سونی و بازنشستگی یک فناوری قدیمی!

تکنولوژی های قدیمی آرام آرام جای خود را به فناوری های جدید می دهند.چندی پیش خبر بازنشستگی صفحات وینیل در آمریکا مطرح شده بود و اینک نوبت به نوارهای ویدئویی بتاماکس رسیده است.کمپانی سونی یکی از معدود برندهایی است که در ابداع فناوری های صوتی و تصویری خدمات بزرگی را به بشریت کرده است.دیسک های فشرده،نوار های کاست و نوار های بتاماکس از جمله آنها هستند.

 

در سال 1975 سونی برای اولین بار نوارهای بتاماکس را معرفی کرد.درست یک سال بعد بود که کمپانی JVC نوارهای VHS را معرفی کرد و رقابت این دو فناوری از همین جا آغاز گشت.در یک رقابت سالم و دوستانه،سونی نتیجه را به VHS های JVC واگذار کرد.البته نوار های JVC دارای برتری هایی مانند قیمت کمتر و قابلیت ضبط بیشتر بودند که دلایل پیروزی VHS نیز همین موارد بود.JVC برای ورود فناوری خود یک سال صبر کرد.در این مدت JVC به خوبی فرصت برطرف کردن اشتباهات و ضعف های محصول خود را داشت.سونی در سال 2002 تولید پلیرهای بتاماکس را متوقف کرد اما تولید نوارهای آن برای 13 سال دیگر ادامه یافت.اینک سونی به طور رسمی بازنشستگی فناوری Betamax را اعلام کرده است و تولید نوارها و پشتیبانی از آن در ماه مارس 2016 به طور کامل متوقف میشود.این نوارها در ایران با نام عامیانه “فیلم کوچک” شناخته میشود و بسیاری از دوستان دهه 50 و 60 خاطرات فراوانی را با آن دارند.تولید نوارهای آن به دلیل استفاده آرشیوی بسیاری از رسانه ها بود.

فیلم سونی

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید