سگ‌کشی کار باحالی است، بیا تا بکشیم!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – عده ای معترض از کشتن سگها شده اند/ سگ ولگرد مگر کیست؟ بیا تا بکشیم/ “سگ کشی” گر چه زمانی متوقف شده بود/ بعد، خارج شده از آن لیست، بیا تا بکشیم

در حاشیه خبر کشتن 8 هزار سگ در رفسنجان!

سگ کشی کار بدی نیست، بیا تا بکُشیم
چون که حیوان پلیدیست، بیا تا بکُشیم
گر چه اقوام قدیمی پی سگ میرفتند
عصر ما عصر مدرنیست، بیا تا بکشیم

سلب باید شود از سگ به همین سگ بودن
فرصت زنگی و زیست، بیا تا بکشیم
با روشهای نوین گر بتوانی بکشی
بهتر از سبک قدیمی است، بیا تا بکشیم

عده ای معترض از کشتن سگها شده اند
سگ ولگرد مگر کیست؟ بیا تا بکشیم
“سگ کشی” گر چه زمانی متوقف شده بود
بعد، خارج شده از آن لیست، بیا تا بکشیم

گر به تعداد فراوان بکشی، میگیری
تو ز فرماندهء خود بیست، بیا تا بکشیم
سگ ولگرد که کاشانه ندارد از خویش
بهتر آن است شود نیست، بیا تا بکشیم

هر که بی خانه شود ماندن او جایز نیست
این همه نقد دگر چیست؟! بیا تا بکشیم
“سگ کشی” خاتمه چون یافت بگو با لبخند
“اسب حیوان نجیبی است”، بیا تا بکشیم!

 

 

مجید مرسلی
6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید