سیاست وزارت علوم مشارکت فعال انجمن‌های علمی در انجام امور پژوهشی است

0

معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم از نیاز حضور فعال و تصمیم سازانه انجمن های علمی در حوزه علم و فناوری و توجه به این امر به عنوان یکی از سیاست های وزارت علوم خبر داد.

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم در گغت و گو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی  اظهار داشت: سیاست کلان وزارت علوم و به خصوص معاونت پژوهش و فناوری مشارکت فعال و تصمیم سازانه از جانب انجمن های علمی در انجام امور پژوهشی و علمی است و در حوزه معاونت پژوهش،بخش های مدیریتی و اجرایی همه ملزم هستند با مجموعه انجمن های علمی تعامل و همکاری فعال داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها نیازمند حضور فعال انجمن های علمی است و این نیاز جدی حوزه علم و فناوری به شمار می رود که انجمن های علمی روی پای خود بایستند و در این خصوص از دانشگاه ها خواسته ایم که در زمینه عضویت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در این انجمن ها، فعالیت های لازم را انجام دهند.

دکتر احمدی عنوان کرد:با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سعی کردیم اعتبار قابل قبولی برای این انجمن ها فراهم کنیم و انجمن های علمی و اعضای آنها از حالت تشریفاتی خارج شوند و دانشگاه ها نیز نهایت همکاری و کمک را به این انجمن ها داشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در پایان بیان کرد: در نشست های همکاری که برگزار می شود، زمینه های همکاری انجمن های علمی ایران با حمایت هایی که صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران می توانند داشته باشند، بررسی می شود تا از جهت توسعه انجمن ها و زمینه های به کارگیری آنها با صندوق حمایت نهایت تعامل و همکاری صورت گیرد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید