سیک‌های افغانستان

0

گیگر :

باورهای بنیادین دین سیکی باور و مراقبه به نام یک خالق، یگانگی و برابری همه نوع بشر، درگیری در خدمت عاری از خودپرستی، تلاش برای عدالت اجتماعی برای منفعت و شکوفایی برای همه و رفتار و زندگی صادقانه و زیست یک حیات خانوادگی است. این آیین با بیش از ۲۵ میلیون پیرو، پنجمین دین سازمان‌یافته جهان است.
برخی از کارهایی که برای پیروان دین سیک ممنوع است، عبارتند از:
 • کوتاه کردن موی سر
 • مصرف مواد مخدر، الکل، تنباکو یا هر ماده دیگری که بدن را مسموم کند.
 • خیانت به همسر: در دین سیک افراد باید به صورت فیزیکی و روانی به همسر خود وفادار بمانند.
 • تقلید کورکورانه مذهبی مانند خرافات، روزه گرفتن، تطهیر مذهبی، ختنه کردن، عبادت گور مردگان و بت‌پرستی در دین سیک ممنوع است.
 • توجه بیش از حد به مال و مادیات در این دین توصیه نمی‌شود.
 • قربانی کردن جانوران: مراسم قربانی کردن حیوانات برای جشن گرفتن مناسبت‌های مذهبی در این دین ممنوع است.
 • پیرو دین سیک نباید به صورت منزوی، گدا یا یوگی یا راهب و تارک دنیا زندگی کند.
 • حرف‌های بیهوده: لاف زدن، دروغ گفتن، تهمت زدن، غیبت کردن و غیره… در دین سیک ممنوع است.
 • طبقه راهبان یا روحانیون در دین سیک وجود ندارد. دهمین راهنمای بزرگ سیک به این رسم پایان داد.
 • خوردن گوشت حیوانی که طی مراسم مذهبی کشته شده باشد، ممنوع است. مانند گوشت حیوانی که ذبح شده یا به روش کوتا کشته شده است.
 • هر گونه رابطه جنسی قبل از ازدواج یا خارج از ازدواج برای پیروان دین سیک ممنوع است.


۱. دو سیک افغانستانی در داخل گورودوارا یا همان معبد سیک‌ها، طی مراسمی مذهبی‌ که در کابل، پایتخت کشور افغانستان در حال برگزاری است، در حال گفت‌و‌گو هستند.


۲. در این تصویر یک سیک را مشاهده می‌کنید که در داخل گورودوارا نشسته و مشغول نوشیدن است.


۳. یک سیک افغانستانی در حال دریافت کاراه پراساد (نوعی پودینگ شیرین) است که بعد از اتمام عبادت و در طول مراسم مذهبی به مردم داده می‌شود.


۴. خانواده‌های سیک و هندوی افغانستانی داخل یک گورودوارا جمع شده‌اند و منتظر ناهار هستند.


۵. یک سیک افغانستانی در ‌طول مراسم مذهبی در داخل معبد گورودوارا کودکش را در آغوش گرفته است.


۶. یک سیک افغانستانی در داخل گورودوارا نشسته و مشغول دعا خواندن است.


۷. یک زن هندوی افغانستانی برای شرکت در مراسم مذهبی در حال ورود به داخل معبد گورودوارا است.

منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید