شاتل، تنها اپراتور دریافت کننده تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

0

گیگر :

تندیس نقره‌ای رعایت حقوق مصرفکنندگان صبح روز یک‌شنبه 9 اسفند ماه از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده توسط نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به شاتل اعطا شد.

طی ماههای گذشته، ارزیابی شاتل برای دریافت گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و طی چندین جلسه با مدیران ارشد شاتل انجام شد.

گفتنی است، گروه شرکت‌های شاتل از نخستین دوره‌ی برگزاری این جشنواره و پس از دریافت گواهی‌نامه در دو سال متوالی، توانسته با تلاش و ممارست پیوسته خود، به عنوان تنها شرکت در حوزه‌ی ICT، موفق به دریافت تندیس نقره‌ای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شود.

گفتنی است، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با پشتیبانی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت رعایت حقوق مصرفکنندگان فعالیت موثری ارایه کرده‌اند، بر اساس ضوابط مربوطه و درصورت احراز شرایط، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا میکند.

cover

پاسخ دهید