شبیه‌ساز رانندگی پس از مصرف مواد مخدر

0

گیگر :شبیه‌ساز Drug Driving Suit پیشرفت طبیعی Drug Driving Suit سال ۲۰۱۴ شرکت فورد است که قصد دارد آگاهی رانندگان نسبت به ایمنی را افزایش دهد. رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر خطرناک و غیرقانونی است. طبق آمار اداره ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا، نزدیک به ۱۸ درصد از مرگ رانندگان در اثر مصرف مواد مخدری غیر از الکل بوده است. طبق یک تحقیق، ۱۰ میلیون آمریکایی اعتراف کرده‌اند که تاکنون تحت تأثیر مواد مخدر رانندگی کرده‌اند.

شبیه‌ساز فورد، نحوه تأثیر مواد مخدر بر روی توانایی رانندگی را شبیه‌سازی می‌کند. سنگینی اعضای بدن پس از مصرف مواد مخدر، حرکات را محدود کرده و عکس‌العمل را کند می‌کند. برخی عینک‌ها دید محیطی را قطع می‌کنند تا دید پس از مصرف مواد مخدر را تقلید کنند و یک سری نور تصادفی منتشر می‌شود تا حواس راننده را پرت کند. هدفون‌ها برای محدود کردن هوشیاری به کار می‌روند و صداهایی تصادفی برای کاربر پخش می‌کنند تا حواس‌پرتی‌های صوتی ایجاد شود. در نهایت دستکش‌های حرکتی، لرزش‌ها را شبیه‌سازی می‌کنند تا کنترل دقیق مهارت‌های رانندگی و هماهنگی اعضای بدن دشوار شود.

مدیر برنامه مهارت‌های رانندگی فورد برای زندگی در این رابطه می‌گوید: «رانندگی پس از مصرف مواد مخدر غیرقانونی ممکن است عواقب مرگ‌باری برای راننده، سرنشینان و افراد دیگری که در جاده وجود دارند، داشته باشد». این شبیه‌ساز بخشی از این برنامه خواهد شد که ایمنی جاده و خطرات رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر را به رانندگان جوان یاد می‌دهد. این برنامه به افراد جوان و رانندگان جدید اجازه می‌دهد این شبیه‌ساز را بپوشند. همچنین در این برنامه درس‌های رانندگی در محیطی بسته و تحت نظارت آموزش داده می‌شود.

cover

پاسخ دهید