شرايط جدید پيش‌فروش محصولات شركت سايپا منتشر شد- مرداد95

0

گروه خودروسازی سایپا شرایط جدید پیش‌فروش محصولات خود را از تاریخ پنج‌شنبه 21 مردادماه 95 تا اطلاع ثانوی به شرح جداول ذیل منتشر نمود.

شروع بخشنامه از تاریخ 21 مرداد ماه 95 ساعت 9 صبح می‌باشد .

جدول شماره 1 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-1

جدول شماره 2 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-2

جدول شماره 3 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-3

جدول شماره 4 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-4

جدول شماره 5 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-5

جدول شماره 6 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-6

جدول شماره 7 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-7

جدول شماره 8 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-8

جدول شماره 9 :

sharayet foroosh saipa-daheye keramat-mordad95-9

لینک مطلب

پاسخ دهید