شرایط تغییر رشته در دانشگاه تهران اعلام شد

0

معاون آموزشی دانشگاه تهران شرایط ارائه تسهیلات ویژه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران را تشریح کرد.

حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  گفت: تسهیلات ویژه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران بر این اساس است که دانشجویان متقاضی به این امر باید فرم درخواست را تا آغاز شروع سال تحصیلی جدید از دانشگاه مبدا به محل تحصیلی جدید خود را نهایتا تا اوایل شهریور ماه ارجاع دهند.

  

وی افزود: به غیر از 17 واحد در رشته فنی مهندسی دانشجو باید در دیگر رشته ها حداقل در دو نیمسال تحصیلی متوالی 18 واحد را گذرانده باشد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در ادامه در خصوص شرایط پذیرش تغییر رشته در این دانشگاه تصریح کرد:  50 درصد از واحدهای انتخابی از دروس اصلی دانشجو نباید نمره مردودی داشته باشد.  

حسینی گفت: دانشجویان در صورت احراز شرایط مربوط اعلام شده از سوی دانشگاه و تمایل به تغییر رشته می توانند طبق آیین نامه فرم تغییر رشته را تکمیل کنند.

وی افزود: دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران می‌توانند در صورت تمایل به تحصیل در رشته تحصیلی دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت موافقت دانشکده و گروه محل تحصیل، درخواست تغییر رشته خود را به معاونت آموزش دانشگاه منعکس و دانشگاه پس از بررسی شرایط دانشجو و در صورت داشتن ظرفیت در رشته مقصد اقدام به اعلام نتیجه می کند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران تصریح کرد: بر اساس  آیین نامه کاردانی و کارشناسی دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان موسسه تغییر رشته یا گرایش دهد.

حسینی بیان داشت: دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط اعلام شده تغییر رشته یا گرایش دهد. 

معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد: تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده امکانپذیر است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید