شرایط جدید فروش نقد و اقساط محصولات سایپا – فروردین 95

0

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند، با توجه به تغییر قیمت خودروها شرایط فروشهاي فوري و فوري اعتباري محصولات سایپا از روز شنبه مورخ 95/01/21 به شرح ذیل می باشد:
جدول شماره 1 :

sharayet foroosh naghdi aghsati saipa-farvardin95-1

جدول شماره 2 :

sharayet foroosh naghdi aghsati saipa-farvardin95-2

جدول شماره 3 :
sharayet foroosh naghdi aghsati saipa-farvardin95-3

لینک مطلب

پاسخ دهید