شرایط فروش اقساطی محصولات ایران خودرو- تیر95

0

شرایط فروش اعتباری تیر 95 از روز سه شنبه یکم لغایت 95/04/31 يا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

شرایط فروش اقساطی محصولات ایران خودرو – تیرماه 95 :

جدول شماره 1:

SHARAYET foroosh aghsati irankhodro-tir95-1
pdyvayjs4yr1hffjb7wm.png

جدول شماره 2:
SHARAYET foroosh aghsati irankhodro-tir95-2

pdyvayjs4yr1hffjb7wm.png

جدول شماره 3:

SHARAYET foroosh aghsati irankhodro-tir95-3
pdyvayjs4yr1hffjb7wm.png
جدول شماره 4:

SHARAYET foroosh aghsati irankhodro-tir95-4

لینک مطلب

پاسخ دهید