شرایط فروش اقساطی محصولات ایران خودرو – اسفند94

0

شرایط فروش اقساطی قطعي محصولات شرکت ایران خودرو از روز شنبه 94/12/01 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

نكته مھم:

كلیه برنامه ھاي فروش ھاي اين بخشنامه در سال 95 فاكتور خواھند شد. لذا در صورت رزرو نمودن خودروھاي اماني براي اين بخشنامه تا پايان سال 94، امكان تخصیص نخواھند داشت.

در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 94/12/01 مي باشد :

جدول شماره 1 فروش اقساطی ایران خودرو :

sharayet foroosh aghsati irankhodro-esfand94-1

جدول شماره 2 فروش اقساطی ایران خودرو :

sharayet foroosh aghsati irankhodro-esfand94-2

لینک مطلب

پاسخ دهید