شرایط فروش نقد و اقساط مزدا3 و دیگر محصولات گروه بهمن- مرداد95

0

گروه خودروسازی بهمن شرایط فروش نقد و اقساط مردادماه 95 خودرو مزدا3 و دیگر محصولات خود را با شرایط ویژه اعلام نمود.

شرایط فروش نقد و اقساط محصولات گروه بهمن – 18 مردادماه 95 :

sharayet foroosh naghd va aghsat grooh bahman-mordad95

لینک مطلب

پاسخ دهید