شرایط فروش ھایما S7 اتوماتیک توربوشارژ (شرایط دهه فجر95)

0

بدينوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرايط پیش فروش ھایما S7 اتوماتیک توربوشارژ (شرایط دهه فجر) و ھايما اتوماتیك 2000 از روز یکشنبه 95/11/10 لغایت 95/11/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول ذیل ارائه می گردد:
sharayet-foroosh-haima-s7-automatic-bahman95
– مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه تعیین مي گردد.

در ھنگام ارسال دعوتنامه، امکان انتخاب ھایما s7 اتوماتیك توربوشارژ یا ھایما اتوماتیك 2000 متناسب با درخواست مشتری وجود دارد.

شرايط و توضیحات :

1 -در این بخشنامه، امکان صلح تا دو مرتبه فراھم می باشد.

2 -در صورت تاخیر در تحويل خودرو از جانب شركت، سود تاخیر به ازاي مبالغ پرداختي مشتري (صرفاً به شرط تكمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) يك درصد ماھانه (12 درصد سالیانه ) پرداخت مي شود.

3 -شركت ايران خودرو مجاز است در صورت تكمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام نمايد

4 -کلیه شرایط و ضوابط در این بخشنامه مشابه بخشنامه ھای پیش فروش قبلی است.

زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/11/10 مي باشد.

لینک مطلب

پاسخ دهید