شناسنامه دار شدن کانون هماهنگی دانش

0

معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی گفت: تصویب اساسنامه کانون هماهنگی های دانش بر طبق نقشه علمی جامع کشور صورت می گیرد.

وی ادامه داد: کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار و اخذ و اعمال نظرات و پیشنهادات اعضای شورا، بر اساس سیاست گذاری شورا صورت می گیرد.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی، یاد آور شد: شکل گیری کانون های هماهنگی دانش،سبب افزایش  هم گرايي و هم افزایی بين عناصر تأثیرگذار و تعامل ميان نهادهای عرضه و تقاضاي فناوري شده و کانون ها در تدوین و ارائه راهکارهای لازم  تلاش خود را می کنند.

شیخ زین الدین عنوان کرد: تغییرات ساختاری در کانون ها به منظور چابک‌سازی ساختار آن ها، محوریت دادن به بخش خصوصی در ساختار و اداره کانون‌ها و امکان بهره‌گیری از افراد صاحب‌نظر و خبره دانشگاهی است.

وی گفت: با تصویب اساسنامه جدید، ثبت کانون‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را امکان پذیر ساخته و از این پس کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به عنوان تشکل حقوقی شناسنامه دار دریافت می کنند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید