شوک به وزنه‌برداری؛ بهداد سلیمی مصدوم شد

0

گیگر :

آقای آب گل آلود
اتفاق اتفاقه؟؟؟؟
بهداد سلیمی مصدومیت کمر داره وقتی سرمربیش حتی نمیدونه بدیهی ترین اصول تمرینی چیه آدم باید چی بگه.
چرا باید بهدادی که مصدومیت داره بره پشت این چنین وزنه ای؟ چ ضرورتی داشت؟؟
استفاده از آب گل آلود مختص هواداران کادر فنی فعلیه وقتی که کورش بود با اون نتایج تکرارنشدنیش روزی نبود که توکلی مصاحبه نکنه اما کورش باقری مدت ها است که مصاحبه نداشته و همین امر هم برای شما کافیه که متوجه شی کی دلسوزه و کی از آب گل آلود ماهی می گیره

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید