صادرات ضعف عمده داروسازی كشور

0

وزير بهداشت گفت: صادرات مشكل بزرگ صنعت داروسازی كشور است.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی ؛ سید حسن قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در بازديد از نمايشگاه ايران فارما در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه صادرات مشكل بزرگ صنعت داروسازی كشور است، گفت: واقعيت اين است كه ايران از نظر دانش فنی شرايط خوبی دارد.

وی ادامه داد: به دلايل تحريم و اين كه بخش عمده اين حوزه يعنی تامين دارو در اختيار شركت های دو گانه دولتی و خصوصی است و معلوم نيست كه به طور كامل ماهيت خصوصی دارند در صادرات موفق نيستيم و وزارت بهداشت و امورخارجه بايد از فرصت هايی كه دولت فراهم كرده حداكثر استفاده را ببرند.

هاشمی با بيان اينكه ٩٦ درصد داروها در كشور توليد می شود، گفت:  ٤ درصد باقی مانده  حدود ٣٠ درصد قيمت مصرفی يا ارزش ريالی كل داروها را تشكيل می دهند البته ما بخشی از مواد اوليه را وارد می كنيم.

وی با اشاره به تاثير شركت های دانش بنيان در رشد صنعت داروسازی كشور گفت: با توجه به تلاش های شركت های دانش بنيان در اين دولت ١٠ درصد واردات ما از نظر ريالی كاهش پيدا كرده است ودر آينده موفقيت های بيشتری كسب می كنيم.

وزير بهداشت درباره بيشترين موفقيت در حوزه دارويی كشور گفت: بيشترين موفقيت در عرصه داروسازی در ايران توليد داروهای نوتركيب است.

وزير بهداشت با اشاره به اينكه نمايشگاه ايران فارما در راستای اقتصاد مقاومتی و تقويت توليد داخل است، افزود: اين نمايشگاه فرصت های جديدی را برای محققان ايجاد می كند تا بتوانند موفقيت های بيشتری در صنعت داروسازی كسب كنند.

وی با بيان اينكه اين نمايشگاه فرصت خوبی برای ارتقا صنعت دارويی كشور است، افزود: خوشبختانه استقبال از اين نمايشگاه هر سال افزايش پيدا كرده و ٤٠٠ شركت در اين نمايشگاه شركت كرده كه ٩٠ شركت آن خارجی هستند و به عبارتی كل زنجيره تامين دارويی كشور شامل مححقان شركت های دانش بنيان، توليد كننده ها و توزيع كننده ها حضور دارند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید