صید برزرگترین ماهی های تاریخ در دریای نروژ (عکس)

0

گیگر :

به گزارش ایران ناز:این دو ماهیگیرانگلیسی توانستند این ماهی‌های غول‌پیکر را در دریای نروژ شکار کنند. آقای پائوال استیون از اینکه توانسته بزرگترین گونه‌ از این «ماهی کد» را شکار کند بسیار خوشحال بود. ماهی‌ای که او شکار کرده بود 38 کیلو بود.اما روز بعد همکار ماهیگیر او آقای برت ویلیامز ماهی‌ای به وزن 47 کیلوگرم گرفت که برای بار دوم رکورد بزگترین ماهی کد را شکست.

 

صید برزرگترین ماهی های تاریخ در دریای نروژ (عکس)

 

صید برزرگترین ماهی های تاریخ در دریای نروژ (عکس)

 

به گزارش ایران ناز:آقای ویلیامز می‌گوید وقتی این ماهی را شکار کردم حدود 20 متر قایق را کشید و به سختی توانستم چنین ماهی‌ای را صید کنم. با میزان اکسیژنی که از آب بیرون می‌آمد در ابتدا تصور کردم که شاید وال است که با این قدرت مرا به دنبالش می‌کشد.محققان معتقدند با گذشت زمان و صید اینگونه ماهی‌ها باعث انقراض‌آنها می‌شویم و با هر با رکورد زدن جان آن‌ها بیشتر به خطر می‌افتد.

 

صید برزرگترین ماهی های تاریخ در دریای نروژ (عکس)

 

صید برزرگترین ماهی های تاریخ در دریای نروژ (عکس)

 

 

منبع :

پاسخ دهید