ضرورت نظارت و توجه بر اجرای درست تعرفه ها

0

عضو شورای عالی نظام پزشکی بحث تعرفه گذاری را فقط مختص به تصویب واجرای آن ندانست و گفت : نظارت براجرای درست تعرفه ها نیز باید مورد توجه باشد که دولت ها درهیچ مقطعی ابزارهای لازم و کافی را برای نظارت بر این مهم نداشته اند.

فرجود شکوهی عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ، با اشاره به این که باید اختیار تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی بازگردد، بیان داشت : وقتی سازمان نظام پزشکی متولی این امرگردد یک “خودکنترلی” و یا “خودنظارتی” دراین امر میسرمی شود که بسیارتاثیرگذار است.

وی تعیین تعرفه به موقع را تابع تصویب به موقع بودجه کشوری درمجلس عنوان کرد و اذعان داشت: این امرارتباط مستقیم با توان و بودجه درنظرگرفته شده وهمچنین تامین منابع مالی برای بیمه های پایه دارد ، زیراچنان چه بیمه های پایه تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند ،این مهم به دلایلی، تاثیربسزایی درتعیین میزان تعرفه ها دارد.

وی افزود : یعنی جامعه پزشکی می تواند بر روی پرداختهای به موقع بیمه های پایه حساب بازکرده و هزینه های خود را لحاظ کند.

به گفته وی امور هرحرفه ای حتما باید به صاحبان همان حرفه واگذارشود تاخوب و بد اتفاقات آن را خود پاسخگو باشند و در مورد تعرفه های پزشکی نیز تنها راهکار اصلاحی اش بازگرداندن تعیین تعرفه هابه نهاد و مرجع صنفی جامعه پزشکی کشوریعنی سازمان نظام پزشکی است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید