ضرورت یکنواخت ساختن قوانین حاکم در مقوله پزشک خانواده

0

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت:از مجلس آتى انتظار مى رود در موضوع يكنواخت ساختن قوانين حاكم بر كشور در مقوله پزشك خانواده، بهترين تصميم كارشناسى شده را اخذ کنند.

دکتر نوید ناصری عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی  با بیان این که از مجلس آتى انتظار مى رود در موضوع يكنواخت ساختن قوانين حاكم بر كشور در مقوله پزشك خانواده، با بهره گيرى از تجربيات و نتايج حاصله، بهترين تصميم كارشناسى شده را اخذ کند؛ تصریح کرد: در اين راه يا ساير كشور هم تحت پوشش طرح پزشك خانواده قرار گيرد و يا 2 استان تحت پوشش طرح، از شمول آن خارج شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد : همچنين در مورد تعدد و تكثر دانشكده هاى علوم پزشكى موجود در كشور، اميد مى رود كه با دور انديشى لازم، قوانین مفيد و مؤثرى در تغيير كاربرى اين به ظاهر دانشكده هاى علوم پزشكى به مراكز درمانى – پژوهشى تخصصى دولتى يا نيمه دولتى و يا خصوصى وضع شود.

ناصری گفت : به طور مثال در موضوع اجراى طرح پزشك خانواده در دولت دهم، با توجه به عدم فراهم سازى زيرساختهاى لازم چه در عرصه فرهنگ سازى نظام ارجاع و چه تأمين بودجه و امكانات سخت افزارى، نرم افزارى و نيروى انسانى، متأسفانه مجلس و كميسيون بهداشت وقت با عدم اظهار نظر كارشناسى همه جانبه نگر و صريح در اين مقوله، شرايطى را فراهم نمود كه سياست يك بام و دو هوا در استانهاى مازندران و فارس با ساير نقاط كشور بوجود آمد كه هنوز و حتى در مجلس اخير هم اين وضع نامتعارف در 2 استان مذكور نسبت به قوانين حاكم بر كل كشور ادامه دارد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید