طراحی سامانه پایش در ستاد فناوری معاونت علمی

0

رییس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی گفت: با طراحی سامانه پایش امکان ارزیابی سریع طرح های توسعه ای تحقق یافت.

امید توکلی، رییس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی در گفت و گو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشكی ؛ با اشاره به  شاخص های توسعه فناوری اظهار داشت: در طراحی و تدوین این سامانه، از شاخص های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی استفاده شده و با اجرای این طرح امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و آسان تر طرح های توسعه فناوری تحقق می یابد .

وی ادامه داد: به منظور تحقق اهداف، راهبرد ها و اقدامات ملی اشاره شده در سند، نیازمند پایش و ارزیابی از عملکرد نهادهای حقوقی مرتبط بوده تا کار  بررسی عملکرد ستاد و دستگاه های اجرایی مرتبط با اجرای سند آسان شود.

توکلی یاد آور شد: با اجرای این طرح ابزار خوبی برای تشخیص میزان دستیابی به اهداف نیز فراهم می شود و سعی شده تا با بهره گیری از تیمی مرکب از خبرگان دانشگاهی و صنعتی مدلی مناسب جهت پایش طرح مذکور طراحی شود.

وی عنوان کرد: مراحل انجام طرح شامل مطالعه و بررسی ادبیات نظری موجود، مطالعات تطبیقی و اسناد بالادستی، طراحی مدل استخراج شاخص های توسعه فناوری از اسناد موجود، طراحی مدل پایش بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و تطبیق مدل پایش بر اساس اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی اسناد موجود می شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید