طرح های موفق زمینه ساز احداث برج های فناوری

0

رییس صندوق نو آوری و شکوفایی معاونت علمی گفت: داشتن دو طرح موفق در هر شهر زمینه ی احداث برج های فناوری را فراهم می کند.

وی ادامه داد: هم اکنون دانشگاه های برتر از جمله صنعتی شریف، امیر کبیر و همچنین تربیت مدرس دارای برج های فناوری شده اند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: شرکت ها باید دارای دو طرح موفق باشند تا بتوانیم آنها را در یک مجتمع فناوری گردهم آوریم. 

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرهای یزد و تبریز از جمله شهرهایی هستند که در جهت احداث برج های فناوری درخواست های خود را به این معاونت ارائه کرده اند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید