طنز/ این هم شمال و حال و روزش!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – گروهی در دل تونل اسیرند/ کنار بچه و اهل و عیالش/ یقین با این شرایط نقش آب است/ تمام نقشه های عشق و حالش…

به بهانه اوضاع نابسامان ترافیک در جاده های شمال و …

خوشا ایران و وضع پارسالش!
خداوندا چه کردی با شمالش؟
در آنجا هر چه میبینی دریغا
رسیده تا به حدّ ابتذالش

میان آمل و بابلسر و نور
اَسف بار است چون دریا جبالش
تمام جاده ها مسدود گشته
ترافیک است و اوضاعِ وَبالش

گروهی در دل تونل اسیرند
کنار بچه و اهل و عیالش
یقین با این شرایط نقش آب است
تمام نقشه های عشق و حالش

هدف در رفتن از شهر است و ماشین
دمی آسودن از دود و ملالش
بدان امید که از دست دنیا
کمی راحت شود شاید خیالش

ولی در جاده زیبای چالوس
همه درگیرِ ترمز با پدالش
کنون آنچه نصیبش میشود نیست
به جز درگیری و جنگ و جدالش

معطل مانده چون اسباب دیگر
که در صندوق قلیان و زغالش
دگر البته چیزی هم نمانده
به لطف مردم صاحب جمالش

تمام ساحل دریا زباله است
گِل آلوده شده آب زلالش
به جنگل نیز چون اقوام تاتار
بسوزاندند از ریشه نهالش

خلاصه با چنین اوضاع ناجور
نمیدانم چه خواهد گشت فالش!
چه ارزش دارد اینگونه تفرج
نمی ارزد به داد و قیل و قالش

 

 

مجید مرسلی

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید