طنز/ برجام برجام که میگفتین، این بود؟

0

طنز و کاریکاتور > طنز – دلخوش از آن که پس از “برجام” خودرو میشود/ قیمت چیپس و پفک، حتی که پایین تر از آن/ ازدحام مترو و بحث ترافیک حل نشد/ این چه برجامی است، دارد پس چه چیزی ارمغان؟!

عده ای از دوستان دلواپس ریشه تمام مشکلات 8 سال گذشته کشور را برجام می دانند و مدعی اند که برجام باید حلال تمام معضلات و مشکلات باشد، آن هم ظرف 3 ماه!!

من نمیدانم پس از “برجام” از چه حل نشد
مشکل بابای ما با مرد صاحب خانمان؟!

مثل سیر و سرکه درگیرند با هم روز و شب
برسر رفت آمد و میزان شارژ ساختمان

همچنان استادِ ما اصرار دارد مثل قبل
تا بگیرد بار دیگر آخر ترم امتحان

میکند بیدار صبح زود مادر جان مرا
خواب شیرین است میخواهم بخوابم این زمان

سیلِ ویرانگر که جاری میشود در شهرها
من نمیدانم چرا می بارد اینسان آسمان؟!

دود می آید کنون از اگزوز خودرو برون
لیک باید اُدکُلن خارج شود حالا از آن

نیست این”برجام” را سودی، چرا که تیم ما
هیچ جامی را نبرده تا که گردد قهرمان

رتبه ی “فیفای” ما در آسیا اول شده
بایدش اول شود این رتبه در کل جهان

وام اگر خواهی بگیری، بانک میخواهد زتو
چند تا کسر حقوق و مبلغی وجه الضمان

بر دل خود ما چه صابونها زدیم اما نشد
کاش میشد که شود بنزین بهایش رایگان

گاز مجانی نشد، باید که فیش گاز را
من بپردازم دریغا مثل سابق، الامان

ماهی “اوزون بُرون” خوردم شبی با دوستان
چون همیشه بود اندامش سراسر استخوان!

دلخوش از آن که پس از “برجام” خودرو میشود
قیمت چیپس و پفک، حتی که پایین تر از آن

ازدحام مترو و بحث ترافیک حل نشد
این چه برجامی است، دارد پس چه چیزی ارمغان؟!

ما ضرر کردیم در “برجام” زیرا زین میان
مشکلاتی اینچنین باقیست برجا همچنان…!

مجید مرسلی

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید