طنز: بنده يك دلواپسم، دلواپسي كار من است

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در حاشیه درگیریهای جلسه نهایی بررسی برجام در مجلس و تهدید ظریف و صالحی از سوی برخی نمایندگان به مرگ:

 

بنده يك دلواپسم، دلواپسي كار من است
كار من چون همزن است
اين تخصص بهر من در حكم جاي مكمن است
كار من چون همزن است

در امور مختلف بنده دخالت مي كنم
يا كفالت مي كنم
اين دخالتها پُر از راز است و رمز است و فَن است
كار من چون همزن است

بحث برجام است يا هر بحث ديگر در ميان
آشكارا و نهان
از نگاه من در آنجا رد پاي دشمن است
كار من چون همزن است

گر بود راي كسي با من مغاير بي درنگ
مي كنيمش زير سنگ!
كردنش در چاله سيمان بدان كه حتماَ است
كار من چون همزن است

گر كند تعريف هر جا، هر كسي برجام را
بيند او اعدام را!
بي گمان دستان او در دستهاي رهزن است
كار من چون همزن است

بر صلاح مملكت من از همه آگه ترم
ديگران را مهترم
هر كسي منكر شود اين نكته را اهريمن است
كار من چون همزن است

چون نشيند روي كرسي حرف من، شكر خدا
دور گردند از بلا
ورنه كار خلق با گُرز است و تير و جوشن است
كار من چون همزن است

در مجالس داد يا فرياد جزو مشغله است
هر كجا كه غلغله است
“شيو ه اي اينسان مرا چون شيره جان و تن است”
كار من چون همزن است.

 مجید مرسلی

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید