طنز/ خدافظ کارت سوخت، خدافظ!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – بعد از این در جایگاه سوخت‌ها/ جای دعوا هست اینک تعزیه/ می روی با جیب پُر در جایگاه/ می شوی در آنِ واحد تخلیه…

به بهانه اتمام سهمیه بنزین 700 تومانی و احتمالا به تاريخ پيوستن آن و کارت های سوخت!

الوداع اي كارت سوخت سهميه
اي اميد هر چه بود از نقليه
دلخوشي بودي زبهر شوفران
شوفران خوانند زين پس مرثيه

گفت زيدي كاش جاي اين بلا
مي رسيد از آسمان ذات الريه
اين سيه بختي و اين طالع ز چيست؟
از چه بنوشته چنين بر ناصيه؟

تو براي ما چونان بودي كه هست؛
از براي بينوايان، خيريه
بعد از اين در جايگاه سوخت‌ها
جاي دعوا هست اينك تعزيه

مي روي با جيب پُر در جايگاه
مي شوي در آنِ واحد تخليه
با رفيقي گفتم از اين ماجرا
گفت: بيهوده مرو هي حاشيه

اصل مطلب را بگو تا بهر تو
شد، بگويم چند تايي توصيه
گفتم: اي يار موافق بعد از اين
نيست در من حسّ و حال و روحيه

هست دانشجو دو تا فرزند من
عاجزم در بحث پول شهريه
حال شهريه فداي هيكلت
مانده ام در خرج و برج ِ يوميه

بس كه در خوردن قناعت كرده ايم
جملگي داريم سو تغذيه
گوشت كه رويا شده! چيزي مگو!
نيست جان تو به منزل ادويه

دخترم مي‌گفت آخر پاي مرغ
مي كند اين روده ها را تجزيه
چون رفيق ما شنيد اين گفته ها
از هوا پر كرد خيلي در ريه

گفت: جاي اين همه لاطائلات
شكر كن، گاهي بخوان از ادعيه
كم خوري خوب است، توصيه شده!
اين خود ابزاريست بهر تزكيه

گفت: بي ربط است اين موضوع به كارت
مثل برخي گفته ها در نشريه
حال بيش از اين دگر ياوه مباف
كه مگر از تو گرفتند ارثيه؟!

بيشتر از اين اگر زاري كني
مي‌رسد بالا سر تو امنيه!
گفتمش در سينه دارم دردها
حيف ديگر تنگ گشته قافيه

 

 

مجيد مرسلي

 

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید