طنز/ واکنش تند کفاشیان به ماجراهای فدراسیون!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – گفتا: که میز ریاست بیا رها بکن/ گفتم: برو، تو چه میگویی ای کلم…هاها!/ در فکر باطلند رقیبان که من رَوَم!/ باشد که جان دهند در این درد وغم …هاها!

اندر حکایات ثبت نام نکردن کفاشیان در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و مسایل پشت پردهء نیامدن و مشکل اساسنامه و…

” آیا حدیث غایب ِ حاضر شنیده ای؟!”
من ثبت نام نکردم، ولی باز هم …هاها!
شخصِ وزیر خواست تا که نیایم میان گود
من هم که گوش به حرف وزیر میدهم…هاها!

پرسید یک نفر که بگو پشت پرده چیست؟
وقتی که داشت همره خود “هندی کم” …هاها!
گفتم: که روی پرده بسی ماجرا… هاها!
در پشت پرده بنده شدم متهم…هاها!

من مُهره باز حرفه ایم، جا به جا کنم!
این شخص را شبانه و آن صبحدم…هاها!
در چند سال ریاست رسانده ام به اوج
این فوتبال در بُن ِ چاه عدم…هاها!

گفتا : که میز ریاست بیا رها بکن
گفتم: برو، تو چه میگویی ای کلم…هاها!
در فکر باطلند رقیبان که من رَوَم!
باشد که جان دهند در این درد وغم …هاها!

حالا اساسنامه شده یک بهانه، تا
این بار من دگر برََوَم لاجرَم …هاها!
غافل از اینکه هیچ نلرزم به این نسیم
گر صد هزار بهانه کنند علم…هاها!

مجید مرسلی
6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید