ظرفیت رشته‌ها عامل اصلی در انتخاب رشته نهایی دانش آموزان

0

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ظرفیت رشته در کنار کسب امتیاز منجر به انتخاب رشته نهایی برای دانش آموزان می شود.

اسفندیار چهاربند مدیر کل آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش  گروه علمی پزشكی  در خصوص بحث هدایت تحصیلی و اولویت انتخاب رشته برای دانش آموزان گفت: عوامل مختلفی از جمله سوابق تحصیلی و بررسی های مشاوره ای در انتخاب رشته موثر است که مجموع این عوامل امتیازی برای انتخاب رشته نهایی دانش آموز را ایجاد می‌کند. 

 

وی ادامه داد: عامل دیگر ظرفیت رشته محل‌ها است یعنی هر رشته محل ظرفیتی محدود دارد مثلا رشته ریاضی در شهر تهران تعداد مشخصی ظرفیت دریافت کرده و بیش از این تعداد دانش آموز خواستار انتخاب این رشته هستند بنابراین از بین داوطلبان براساس امتیازی که در هدایت تحصلی لحاظ شده افرادی براساس اولیت انتخاب  می شوند و سایرین حتی اگر نمره درسی بالاتری داشته باشند اما چون در مجموع اولویت‌ها امتیاز لازم را کسب نکرده اند در اولویت دوم پذیرش می شوند. 

 

چهاربند با بیان اینکه کسب امتیاز شرط لازم اما ناکافی برای انتخاب رشته نهایی است، اظهار کرد: ظرفیت مدارس در هر منطقه نیز شرط کافی برای انتخاب رشته نهایی است. 

 

وی ادامه داد: با وجود تمام الزاماتی که در نظر گرفته شده آموزش و پرورش بحث مشاوره را توصیه کرده تا حداکثر مساعدت انجام شود و در این راستا چنان چه دانش آموزی در مرحله انتخاب رشته امکان پذیرفته شدن در رشته مورد نظر خود را نداشته باشد نمی تواند به ستاد تحصیلی منطقه خود مراجعه کرده و درخواست جابه جایی دهد که نتیجه این جابه جایی طی یک هفته اعلام می شود. 

 

گفتنی است؛ براساس شرایطی که در بحث هدایت تحصیلی ایجاد شده در برخی دیگر از استان های کشور نظیر استان گلستان دانش آموزان نسبت به عدم تناسب بین نمرات و  انتخاب رشته محل اعتراض دارند که بنابر صحبت هایی که با آموزش و پرورش استان گستان انجام دادیم، نتایج حاکی از آن بود که آموزش و پرورش به دنبال رفع این مسئله و یافتن عامل اصلی برای حل مشکل است لذا نتیجه نهایی این بررسی از طرف اعلام می شود. 

 

انتهای پیام/ 

 

لینک مطلب

پاسخ دهید