علل خروج نخبگان از کشور توسط دانشجویان بررسی شد

0

دانشگاه صنعتی شریف با فعال کردن یک نظرسنجی، از دانشجویانش درباره مهمترین علل خروج نخبگان از کشور نظرسنجی کرد.

این روزها دانشگاه یک نظرسنجی را برای دانشجویانش فعال کرده و از آنها درباره مهمترین عوامل خروج نخبگان از کشور پرسیده است.

چهارگزینه پایین بودن سطح امکانات تخصصی و علمی کشور، عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مشکلات مربوط به اشتغال متخصصان ایرانی و عدم توجه کافی به ظرفیت های نخبگان در کشور به معرض رای گیری دانشجویان گذاشته شد.

مشاهده نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 12 درصد دانشجویان معادل 951 نفر به گزینه نخست، 41 درصد دانشجویان معادل سه هزار و 258 نفر به گزینه دوم، 23 درصد دانشجویان معادل هزار و 839 نفر به گزینه سوم و 24 درصد دانشجویان معادل هزار و 960 نفر هم به گزینه چهارم رای داده اند.

این رای گیری  همچنان در دانشگاه صنعتی شریف ادامه دارد.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید