عکسهای دیدنی ناسا از سطح زمین

0

جزایر کوریل در روسیه

جزایر کوریل در روسیه

سواحل اقیانوس آرام در کشور پرو

سواحل اقیانوس آرام در کشور پرو

سواحل اقیانوس اطلس در کنار جزایر باهایا در آرژانتین

سواحل اقیانوس اطلس در کنار جزایر باهایا در آرژانتین

دریاچه لاگو نانسن، در میان کوه های آند در آرژانتین

دریاچه لاگو نانسن، در میان کوه های آند در آرژانتین

تلالو خورشید در دریاچه Poopó در بولیوی

تلالو خورشید در دریاچه Poopó در بولیوی

کوه های راکی در کانادا

کوه های راکی در کانادا

خط سفید مدور در شرق دریاچه نیپیگون در کانادا

خط سفید مدور در شرق دریاچه نیپیگون در کانادا

صحرای آریزونا در آمریکا

صحرای آریزونا در آمریکا

ایالت واشنگتن در آمریکا

ایالت واشنگتن در آمریکا

تعدادی تالاب محلی در Pampa Del Tamarugal در شیلی

تعدادی تالاب محلی در Pampa Del Tamarugal در شیلی

دلتای رود Betsiboka در ماداگاسکار

دلتای رود Betsiboka در ماداگاسکار

جاده ها و مزارع دایره ای شکل در مصر

جاده ها و مزارع دایره ای شکل در مصر

بندر عباس ایران

بندر عباس ایران

رود سن در فرانسه

رود سن در فرانسه

کانال های آب جزر و مدی در جزیره قشم ایران

کانال های آب جزر و مدی در جزیره قشم ایران

سواحل و زمین های کشاوری در شمال Douarnenez فرانسه

سواحل و زمین های کشاوری در شمال Douarnenez فرانسه

فردگاه شارل دوگل در حومه پاریس فرانسه

فردگاه شارل دوگل در حومه پاریس فرانسه

مخزن آبی در ریوگراند ایالت تگزارش در آمریکا

مخزن آبی در ریوگراند ایالت تگزارش در آمریکا

کوه فیجی در ژاپن

کوه فیجی در ژاپن

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید